Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Ons bereikte het droevige nieuws dat een paar dagen geleden ons lid Anjo Vlug is overleden. Anjo is heel lang lid geweest van onze vereniging. Hij was een trouw en gewaardeerd speler van ons derde team. Totdat zijn gezondheid hem parten ging spelen heeft hij geen wedstrijd gemist. Anjo is 63 jaar geworden. De begrafenis heeft in stilte plaats gevonden. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte de komende periode.