Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Eric MolOns bereikte het droeve nieuws dat onze nestor, oudste lid, erelid en erevoorzitter Eric Mol afgelopen donderdag is overleden.

Wat Eric betekend heeft voor De Raadsheer, tja, dat is eigenlijk niet in woorden te omschrijven. Raadsheer in hart en nieren, heeft hij in de goede 60 jaar dat hij lid is geweest bijna geen clubavond gemist. De laatste paar jaren werd het moeilijker voor hem, maar toch was hij in de Poort te vinden als zijn gezondheid het ook maar enigszins toestond...  Hij is maar liefst 26 jaar bestuurslid geweest, van 1961 tot 1987. Een greep uit de functies die hij heeft vervuld: 2e en 1e secretaris, extern wedstrijdleider, voorzitter en clubbladmaker. Tot op het laatst is Eric actief gebleven als corrector van ons clubblad. En ik zal ongetwijfeld het een en ander vergeten zijn. Voor al zijn inspanningen voor onze vereniging heeft de gemeente Amsterdam hem op zijn 88-ste verjaardag de Andreaspenning toegekend. Maar bovenal, hij was gewoon aardig, een markante persoonlijkheid. Hij was er voor je, voor de club, voor zijn club.

Wij zullen hem missen