Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Raadsheer Bestuur 2019 2020

Het bestuur van sv de Raadsheer van links naar rechts: Wim Postema (Clubbladredacteur), Cilia van der Kamp (Secretaris), Olaf Cliteur (Voorzitter), Harmen van der Ploeg (Penningmeester / Intern Wedstrijdleider) en Willem Toutenhoofd (Extern Wedstrijdleider). Bestuurslid Peter van de Beek (Contacten VNK) was afwezig.

De Raadsheer trapte het nieuwe seizoen af met de Algemene Ledenvergadering als gebruikelijke eerste zet. Alle statutair aftredende en herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Na de vergadering werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de diverse interne competities en toernooien van het afgelopen seizoen. Onderstaande Raadsheren sleepten één of meer prijzen in de wacht.

Interne competitie

groep 1:

 1. Ramon van Beemdelust
 2. Jack Smith
 3. Wim Postema

groep 2: Douwe Jan Veltheer

groep 3: Victor Bartman

Raadsheercup

 1. Douwe Jan Veltheer
 2. Ralph van Bemmel
 3. Ron van Dijk en Harmen van der Ploeg

Stamhouderscup

 1. Cilia van der Kamp
 2. Tom Flesseman
 3. Victor Bartman

Snelschaken

 1. André de Roo
 2. Ramon van Beemdelust
 3. Jack Smith

Rapidcompetitie

 1. Olaf Cliteur
 2. Wim Postema
 3. Gerie Opgenhaffen

Beste prestatie extern: Hans Radder en Leon Haverkamp (93%)

Zomercompetie:

 1. Peter van Nijen
 2. Ramon van Beemdelust
 3. Olaf Cliteur